Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: Ministerstvo financií a guvernér NBS

Posledný štvrťrok sa pohyboval opäť v poklese celkových objemov úverov poskytnutých podnikateľom od bánk. Aj keď dopyt po úveroch bol opäť negatívny, celková miera poklesu bola najnižšia od roku 2008 a spomalilo sa aj tempo rastu zlyhaných úverov.

Predchádzajúce udalosti sú pozitívnym znakom oživenia v podnikovom sektore (ekonomické ukazovatele sa zlepšili – rástli tržby).

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať