Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Prekladatelia: Ministerstvo financií a Národná banka Slovenska

Objem úverov podnikovému sektoru zaznamenal mierny pokles, aj keď investičné úvery zaznamenali nárast, čo sa však nedá povedať o prevádzkových úveroch. Podniky sú neustále vystavené vysokému riziku platobnej neschopnosti ( sprísňovanie bankových štandardov). Rizikovosť sa prejavila aj pri raste objemu zlyhaných úverov.

Banky musia byť naďalej opatrnejšie, vzhľadom na stálu negatívnu situáciu v podnikovom sektore. Úverové možnosti bánk sú hodnotené ako obmedzené.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať