Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska

Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 267 zo dňa 01.04.2009 a bola vypracovaná v spolupráci s Národnou bankou Slovenska.

Správa analyzuje poskytovanie úverov podnikom v niekoľkých logických celkoch:

  • stav úverov, teda aké je celkové financovanie podnikového sektora,
  • zmeny v ponuke úverov, t. j. úverové štandardy zo strany bánk a zmeny v dopyte po úveroch zo strany podnikov,
  • zlyhané úvery, t. j. súčasná kvalita úverových portfólií bánk ako jeden z indikátorov kreditného rizika bánk,
  • situácia v podnikovom sektore v SR,
  • možnosti bánk poskytovať úvery z hľadiska regulatórnej požiadavky na vlastné zdroje.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať