Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 31. 12. 2009

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Cieľom správy je zhodnotiť vplyv zavedenia eura na ekonomiku.

Správa uvádza že:
– euro zmiernilo dôsledky globálnej krízy na slovenskú ekonomiku,
– znížili sa náklady na kapitál,
– nepotvrdil sa neúmerný nárast cien.

Výmena bankoviek v bankách bola ukončená k 31.12.2009; v nasledujúcom období sa bankovky a mince budú dať vymieňať iba v NBS. Zvýšenie nezamestnanosti a teda zhoršenie sociálnej situácie obyvatelia autori nevnímajú ako dôsledok príchodu eura. SOI sa zamerala na služby verejného stravovania a odkontrolovala podnety od spotrebiteľov. Zvýšenie cien zaznamenali u 1068 subjektov.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať