Vyhláška Ministerstva financií SR o splnení podmienky na zníženie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Návrhom vyhlášky Ministerstvo financií Slovenskej republiky dáva na vedomie splnenie podmienky zákona, a to vzhľadom na skutočnosť, že k 25. júlu 2014 suma uhradených osobitných odvodov vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a pobočiek zahraničných bánk presiahla sumu 500 miliónov eur.

Z tohto dôvodu sadzba osobitného odvodu bánk na nasledujúci kalendárny rok 2015 a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa zákona je 0,2 %, pričom banky a pobočky zahraničných bánk nie sú povinné uhradiť štvrťročnú splátku za štvrtý kalendárny štvrťrok 2014.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať