Vyššie dane obmedzia prácu a investície

(tlačová správa)

Vládou avizované daňovo-odvodové zmeny spôsobia vo firmách rast nákladov v priemere o 7,8%, zníženie počtu zamestnancov v priemere o 4,9% a zníženie investícií podnikov v priemere o 25,4%. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), do ktorého sa zapojilo 125 podnikov z celého Slovenska.

Vládou avizované opatrenia spôsobia zhoršenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Najväčší negatívny vplyv na konkurencieschopnosť bude mať podľa podnikateľov zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 %. Myslí si to viac ako polovica opýtaných. Druhý najvýraznejší dopad bude mať zvýšenie odvodových stropov pre vysoko kvalifikovaných a teda nadpriemerne platených pracovníkov. Vyššie odvodové stropy sa prenesú do vyšších nákladov podnikov a 49 % podnikateľov to vníma ako výrazné až likvidačné zhoršenie konkurencieschopnosti. Zvýšený bankový odvod a z neho plynúce riziko zdražovania úverov vníma ako hrozbu 39 % podnikateľov. Nasleduje daň z dividend a zavedenie progresívnej dane z príjmov fyzických osôb, ktoré považuje za výraznú hrozbu 38% opýtaných.

Graf: Vplyv ohlásených daňovo-odvodových zmien na konkurencieschopnosť podnikov

Zdroj: PAS

Vzhľadom na zistené skutočnosti PAS odporúča vláde prehodnotiť pripravované opatrenia v oblasti daní a odvodov tak, aby sa znížil ich negatívne dopady na aktivity súkromného sektora, zamestnanosť a celkový rast ekonomiky. Namiesto zvyšovania daní PAS v súvislosti s ozdravovaním verejných financií zdôrazňuje najmä potrebu škrtania neefektívnych verejných výdavkov, presadzovanie neutrality v odvodoch, lepší výber daní a obmedzovanie únikov, reformu prvého dôchodkového piliera a zvyšovanie transparentnosti v zdravotníctve a vo verejnom obstarávaní.

Príloha: Dopady daňovo-odvodových zmien na vybrané oblasti podnikania

Mohlo by vás zaujímať