Vývoj daňového zaťaženia vo vybraných krajinách OECD (ako % HDP)

Zdroj: OECD

Mohlo by vás zaujímať