Webinár: Ako z krízy von – hľadanie optimálneho plánu na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií

Organizátori:

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) a INEKO v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku

Informácie o seminári:

Dátum: 10. jún 2020
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Poznámky:

Štrukturálne problémy boli v slovenskej ekonomike prítomné už pred pandémiou COVID-19. Zhruba od roku 2014 sme podľa výkonu ekonomiky v prepočte na obyvateľa prestali dobiehať vyspelý svet. Medzinárodné rebríčky ukazujú stagnáciu alebo zhoršovanie kvality podnikateľského prostredia. Dôvera ľudí navzájom ako aj vo verejné inštitúcie patrí medzi najnižšie v EÚ. V roku 2019 sa najmä vplyvom zmien v dôchodkovom systéme stali verejné financie dlhodobo neudržateľné. Pandémia prináša hlboký hospodársky prepad, ktorého dôsledky na zamestnanosť a verejné financie pretrvajú niekoľko rokov. Prudké zhoršenie situácie vyvoláva akútnu potrebu vypracovať a realizovať plán na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií. Cieľom webinára je navrhnúť a diskutovať o opatreniach, ktoré by mali byť súčasťou tohto plánu.

Program seminára:

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 11:30 Diskusný panel

Témy:

 • Ako by mal vyzerať optimálny plán na oživenie ekonomiky a posilnenie ekonomického rastu?
 • Akými opatreniami minimalizovať negatívne dopady pandémie na udržateľnosť verejných financií? Ako by mal vyzerať plán na dlhodobé ozdravenie verejných financií?
 • Akú úlohu budú hrať pri ozdravovaní verejných financií domáce aj európske pravidlá rozpočtovej zodpovednosti?
 • Predstavenie výsledkov prieskumu PAS medzi podnikateľmi o ich skúsenostiach a názoroch na dopady pandémie na podnikateľský sektor a ich hospodárenie

Privítanie:

 • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Rečníci:

 • Eduard Heger, minister financií SR
 • Michal Horváth, hlavný ekonóm, Národná banka Slovenska
 • Juraj Kotian, člen rady, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
 • Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie v SR
 • Peter Žiga, poslanec Národnej rady SR
 • Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

11:30 – 13:00 Občerstvenie

Mohlo by vás zaujímať