Zahraničný obchod je v prebytku, ale export oproti vlaňajšku klesol

Ročná bilancia je najslabšia za posledný rok – pod hranicou 6 percent HDP, tvrdí analytik UniCredit Bank.

Zahraničný obchod dosiahol v máji podľa údajov Štatistického úradu prebytok v objeme 298 mil. EUR a zaostal za priemernými trhovými aj našimi očakávaniami, ktoré sa pohybovali na úrovni okolo 400 mil. EUR.

Na základe spresnených čísel ŠÚ SR zároveň revidoval prebytok zahraničného obchodu v prvých štyroch mesiacoch roka smerom nadol o 93 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak v máji výraznejšie zmiernil, z revidovaných 6,1% na 5,8% HDP a bol tak najnižší od júna minulého roka.

Miernejší ako očakávaný májový prebytok obchodnej bilancie môžeme pripísať obom stranám bilancie – vývozom aj dovozom. Po prudkom prepade vývozov v apríli sme očakávali aspoň ich čiastočnú korekciu. Vývozy síce po zohľadnení sezóny medzimesačne mierne vzrástli (o 0,5%), avšak aj napriek tomu boli výrazne slabšie ako v úvode tohto roka aj v rovnakom období minulého roka (po 3 mesiacoch rastu opäť vykázali medziročný pokles o 1,8%).

Štruktúru vývozov zatiaľ nepoznáme, naznačujú však, že ani čísla priemyslu pravdepodobne neprinesú pozitívne prekvapenie a len potvrdia dočasné májové zhoršenie nálady v priemysle (v júni sa nálady, najmä očakávania vrátili naspäť na rastúci trend), ktoré naznačil indikátor ekonomického sentimentu.

Na rozdiel od vývozov, dovozy v máji po zohľadnení tradičnej sezóny takmer úplne vymazali aprílový pokles a len mierne zaostali za tohtoročným maximom z marca. V porovnaní s májom minulého roka boli vyššie o 1,8%.

Zotavujúce sa maloobchodné tržby a relatívne silnejší rast bankových úverov podnikom v máji naznačujú, že za miernym oživením dovozov v poslednom mesiaci by mohli byť ako spotrebné, tak aj investičné dovozy.

Výhľad

Bilancia zahraničného obchodu by mala ostať aj v tomto roku stále výrazne prebytková, avšak jej prebytky by sa mali v porovnaní s predchádzajúcim rokom predsa len postupne zmierňovať.

Zobúdzajúci sa zahraničný dopyt, ktorý by mal pozitívne vplývať na exportnú výkonnosť ekonomiky by mal byť plne kompenzovaný rastom dovozov – spotrebných, investičných, ale aj energetických, keď v druhej polovici minulého roka zaznamenalo Slovensko výrazný výpadok dovozu plynu.

Ľubomír Koršňák

Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Mohlo by vás zaujímať