Zmeny daňových zákonov dlhodobo zlepšia podnikateľské prostredie na Slovensku

Zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov živnostníkov je najvýraznejším činom tretej vlády Róberta Fica. PAS oceňuje aj zníženie firemnej dane, sadzby dane z dividend a plánovaného zrušenia daňových licencií.

Vláda Slovenskej republiky včera odhlasovala návrh novely daňových a ďalších ekonomických zákonov, ktorými sa zapísala do dejín. Bolo to pravdepodobne po prvý raz, keď sa vláda po vedením Róberta Fica rozhodla zlepšiť podnikateľské prostredie a zmenšiť daňové jarmo práve tým najmenším podnikateľom – živnostníkom.

Podpora najslabších

Maximálna hranica paušálnych výdavkov by sa pre nich od budúceho roka mala zvýšiť na 60 percent s absolútnym limitom 20-tisíc eur ročne. Živnostníkov by to malo povzbudiť priznávať skutočné príjmy a využívať paušálne náklady namiesto zbierania bločkov a vypracovávania zložitejšieho účtovníctva. Malo by to znížiť aj priestor pre čiernu prácu, kšeftovanie s bločkami, nepriznávanie príjmov a ďalšie nelegálne praktiky.

PAS oceňuje odvahu vlády pri presadení tohto opatrenia a verí, že jednoduchšie a výhodnejšie daňové podmienky prinesú rozvoj podnikania na Slovensku. Živnostníci sú dôležitou súčasťou ekonomiky, pretože poskytujú väčším firmám nevyhnutné služby, ktoré si nedokážu zabezpečiť samy, alebo sa im to dlhodobo neoplatí.

Vďaka rozvoju podnikania sa nepriamo zvýšia príjmy štátu z daní fyzických i právnických osôb. Aj ak by sa to však nestalo, hlavnou úlohou živnostníkov je uživiť seba a svoju rodinu a nie napĺňať štátny rozpočet. Tešíme sa, že sa vláda stotožnila s týmto pohľadom. Napokon, živnostníci neskôr zvyčajne takmer celý svoj príjem minú v maloobchode, z ktorého plynie do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane, čiže v tomto smere sa príjmy štátu určite zvýšia.

Dividendy veľa neprinesú

Podobne PAS oceňuje zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22 na 21 % a tiež pokles plánovanej úrovne zdanenia dividend pre fyzické osoby z 15 na 7 percent, ako aj zrušenie retroaktivity. Napriek tomuto kompromisnému riešeniu však stále zdôrazňujeme, že ide o dvojité zdanenie rovnakého zisku, navyše bez doterajšieho horného limitu. Navyše nepostihne zahraničných vlastníkov, ale len slovenských občanov, najmä spolumajiteľov spoločností s ručením obmedzeným. Iba takýchto firiem je na Slovensku vyše 230-tisíc, týka sa to teda desiatok tisíc občanov.

Plánované zavedenie dane z dividend pravdepodobne neprinesie do štátneho rozpočtu príjmy, ktoré si od nej sľubuje. Majitelia firiem sa jej môžu vyhýbať nevyplatením dividend, optimalizovaním, či vyšším reinvestovaním ziskov, prípadne presťahovaním podnikania do zahraničia. Prezrádza to aj nedávny prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Novú situáciu by najväčšia časť podnikateľov riešila ponechaním zisku vo firme a nevyplácaním dividend. Zároveň by sa zisk usilovali vyplatiť z firmy iným spôsobom – cez cestovné náklady, investovaním do nehnuteľností alebo na kapitálových trhoch. Malá časť by previedla svoj podiel na zahraničnú firmu, prípadne by skončila s podnikaním.

Väčšina podnikateľov sa zhoduje v tom, že zmena z dielne ministerstva financií nedosiahne cieľ. Firmy budú vyplácať menej dividend, prípadne budú prevádzať zisky do krajín, kde sú dividendy nezdanené. Iba šiesti z 34 opýtaných pripúšťajú, že to prinesie vyššie príjmy do štátneho rozpočtu.

„Je to ďalšia z aktivít tejto vlády, ktorá núti malých a stredných podnikateľov k špekulatívnym a alternatívnym riešeniam, ako ochrániť svoje zarobené (a v tomto prípade už aj riadne zdanené) peniaze,“ komentuje chystané opatrenie vlády jeden z účastníkov prieskumu. Iný upozorňuje, že „vláda by sa mala zamyslieť, že súperí s konkurenciou iných krajín EÚ“.

Podnikateľská aliancia Slovenska je presvedčená, že súčasný vysoký výber daní vďaka silnému rastu ekonomiky treba využiť na znižovaniu daňového a odvodového zaťaženia obyvateľov vrátane podnikateľov. Oceňujeme preto spomínané kroky vlády spoločne s plánovaným zrušením daňových licencií. Druhým dôležitým cieľom by malo byť znižovanie zadlženosti krajiny a vytváranie rezerv na obdobie poklesu konjunktúry.

Grafy: PAS

Prečítajte si aj:

Dane z dividend budú podnikateľov tlačiť k optimalizácii a znížia atraktívnosť Slovenska v zahraničí

Podnikateľom sa nepáči protekcia pre ľudí, prepojených s vládou, vnímanie prostredia na podnikanie sa opäť mierne zhoršilo

Slovensko s guľou na nohe? Ako mu pomôcť zbaviť sa zbytočnej príťaže?

 

Mohlo by vás zaujímať