Podnikateľská etika

S fenoménom globalizácie a vzniku veľkých medzinárodných korporácií doba totiž priniesla aj otázky etickosti konania firiem. Z pomerne ľahkej odpovede na otázku, či je správne využívať detskú prácu totiž vyvstáva mnoho ďalších problémov, ktoré už jasné nie sú. Vzniká tu séria etických otázok, ktoré sa týkajú ako dodávateľov, či producentov surovín, tak firiem, ktoré s nimi obchodujú a spotrebiteľov, pre ktorých sa celý tento proces uskutočňuje.

1. Etika a morálka

2. Podnikateľská etika

.:2.1 Podnikateľská etika ako veda

.:2.2 Podnikateľská etika v praxi

3. Rozvoj podnikateľskej etiky v praxi na úrovni podnikov a organizácií

.:3.1 Spoločenská zodpovednosť podnikov

.:3.2 Manažment a podnikateľská etika v podniku a organizácii

.:3.3 Mechanizmy aplikácie podnikateľskej etiky v podniku a organizácii

4. Informačné zdroje

 

Informácie týkajúce sa etiky a etického podnikania pripravila PAS v spolupráci s prof. PhDr. Annou Remišovou, CSc., poprednou odborníčkou na tému podnikateľskej etiky.

Mohlo by vás zaujímať