Superindex PAS 2015

Singapur šiesty krát na vrchole rebríčka, SR na 40. mieste

Singapur po šiesty krát v rade obhájil titul najlepšej krajiny na podnikanie. Dlhodobo dosahuje najvyššie skóre Superindexu PAS a zostáva tak krajinou s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Superindexu PAS 2015, ktorý je vytvorený z dát najprestížnejších medzinárodných rebríčkov vydávaných Svetovým ekonomickým fórom, Svetovou bankou, Heritage Foundation a Transparency International. Za Singapurom sa umiestnil Hongkong, Nový Zéland, Švajčiarsko a Dánsko. Za týmito krajinami ďalej nasledujú Fínsko, USA, Veľká Británia, Austrália a Švédsko.

Slovenská republika si medziročne polepšila o 5 miest a obsadila 40. priečku. Hodnota superindexu vzrástla z 76,1 na 76,5 bodu, čo znamená, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa výsledkov štyroch renomovaných medzinárodných inštitúcií v uplynulých 12 mesiacoch nepatrne zlepšilo a Slovensko sa kvalitou podmienok na podnikanie posunulo bližšie k najúspešnejším krajinám sveta. Česká republika sa posunula na 34. pozíciu, čo je medziročné zlepšenie o 1 miesto. Maďarsko sa posunulo oproti minulému roku o 4 priečky vyššie a obsadilo 39. miesto. Poľsko je lídrom regiónu krajín V4 a, rovnako ako minulý rok, i teraz obsadilo 32. priečku.

Superindex PAS 2015 – top 10 krajín a V4

Z krajín EÚ sa aj v tomto roku najhoršie umiestnili Grécko (69. miesto) Chorvátsko (57.) a Taliansko (52.). Rovnaké priečky obsadili tieto krajiny i v minulom roku. Grécko a Chorvátsko síce zaznamenali mierne zlepšenie hodnôt superindexu, no nestačilo to na preskočenie krajín, ktoré sa umiestnili pred nimi. Najlepšími reformátormi sú Jamajka s nárastom indexu o 2,61 bodu (56. miesto), Benin (nárast o 2,17 bodu, 86. miesto) a Spojené arabské emiráty (nárast o 1,82 bodu, 18. miesto). Najvýraznejšie zhoršenie zaznamenali Omán s poklesom indexu o 2,31 bodu (45. miesto), Turecko (pokles o 1,65 bodu, 47. miesto) a Slovinsko (pokles o 1,56 bodu, 51. miesto).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch. Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).

Superindex PAS 2015 – rebríček


Sledované svetové indexy:

.: Doing Business 2015

.: Index globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015

.: Index ekonomickej slobody 2015

.: Index vnímania korupcie 2014

 

 

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček PAS aktualizuje raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Mohlo by vás zaujímať