USA ostali na čele rebríčka konkurencieschopnosti, európske krajiny prevažujú v top 10, Slovensko kleslo na 46. miesto

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2008-2009

Spojené štáty americké vedú v celkovom hodnotení v Správe o globálnej konkurencieschopnosti 2008-2009, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (SEF). Švajčiarsko je na druhej pozícii, nasledované Dánskom, Švédskom a Singapurom. Európske ekonomiky majú v prvej desiatke prevahu, keďže ďalšie priečky obsadili Fínsko, Nemecko a Holandsko. Konkurencieschopnosť Veľkej Británie ostala vysoká, napriek tomu však v rebríčku klesla o 3 miesta a vypadla z prvej desiatky, čo bolo spôsobené najmä oslabením finančných trhov. Čína ostala vo vedení spomedzi veľkých, rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, keď si polepšila o 4 priečky a dostala sa do prvej tridsiatky. Čínu nasledujú India (50), Rusko (51) a Brazília (64), ktoré sa tiež umiestnili v prvej polovici rebríčka. V prvej dvadsiatke sa nachádzajú mnohé ázijské ekonomiky, ako Japonsko (9), Hongkong (11), Južná Kórea (13) a Taiwan (17). Čile (28) je najlepšie hodnotená ekonomika Latinskej Ameriky, nasledovaná Panamou (58), Kostarikou (59) a Mexikom (60). Mnohé krajiny Blízkeho východu a Severnej Afriky sú v prvej polovici rebríčka, vedené Izraelom (23), Katarom (26), Saudskou Arábiou (27), Spojenými arabskými emirátmi (31), Kuvajtom (35) a Tuniskom (36). Z afrických krajín sa v prvej polovici rebríčka nachádzajú Juhoafrická republika (45), Botswana (56) a Maurícius (57).

Konkurenciaschopnosť SR sa opäť znížila

V aktuálnom rebríčku konkurencieschopnosti, obsahujúcom 134 krajín z celého sveta, sa Slovenská republika umiestnila na 46. mieste. Oproti minulému roku si SR zhoršila svoju pozíciu o 4 priečky. Ide už o druhý medziročný pohyb smerom nadol. V minulom roku obsadila SR 41. miesto, avšak pre zvýšenie počtu hodnotených krajín, z ktorých sa jedna novozaradená dostala v rebríčku pred SR, reálny pokles zodpovedá spomínaným 4 pozíciám. Česká republika si udržala svoje postavenie na 33. mieste, Poľsko je po medziročnom poklese o 1 priečku na 53. mieste. Maďarsko sa prepadlo až o 14 miest a skončilo na 62. priečke.

„Konkurencieschopnosť Slovenska sa zhoršuje kvôli nezáujmu vlády o riešenie pretrvávajúcich problémov v podnikateľskom prostredí. Aj v tomto roku identifikovalo Svetové ekonomické fórum ako najväčšie konkurenčné nevýhody Slovenska vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce spolu s objemom výdavkov na poľnohospodársku politiku,“ informuje Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je oficiálnym partnerom SEF pre Slovenskú republiku. Medzi najväčšie konkurenčné nevýhody sa v tomto roku zaradili rozšírenosť klientelizmu a mimoriadne nízka dôvera verejnosti vo finančnú bezúhonnosť politikov. Slovensko má pretrvávajúce problémy s nízkou efektívnosťou verejných výdavkov, nerozvinutou leteckou infraštruktúrou a verejnou dopravou, vysokým administratívnym zaťažením podnikania, zlou vymáhateľnosťou práva a nízkou rozvinutosťou kapitálového trhu. „Čoraz rizikovejšie je vnímaná povaha konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky, ktoré spočívajú skôr v nízkej nákladovosti výrobných faktorov ako v sofistikovanosti výrobných postupov a jedinečnosti produktov,“ dodáva Kičina. Výrazný prepad zaznamenala SR v hodnotení flexibility pracovnej legislatívy, kde sa v priebehu uplynulých dvoch rokov prepadla z 15. priečky na súčasnú 65. Ako výrazné konkurenčné výhody identifikuje SEF otvorenosť slovenskej ekonomiky zahraničným investorom, s ktorými prichádzajú na Slovensko nové technológie, nízke bariéry pre import a export tovarov, flexibilitu pri mzdovom vyjednávaní a úzku koreláciu medzi výškou miezd a produktivitou práce, nízke riziko terorizmu, prístup ku kapitálu. V oblasti zdravia obyvateľstva dosiahla SR dokonca dve prvenstvá v skupine 134 hodnotených ekonomík ako krajina s najnižším rizikom výskytu malárie a HIV.

Plné znenie tlačovej správy (.doc)
Rebríček konkurencieschopnosti 2008-2009 (.pdf)
Profil SR 2008 (.pdf)
Prezentácia z tlačovej konferencie PAS (.pdf)

Mohlo by vás zaujímať