Profesie 2010-2020

Gordon Brown: „…in this new world a nation cannot be first in prosperity if you are second in education.“

Cieľom projektu „Profesie 2010-2020“ bolo identifikovať profesie, ktoré budú v dekáde 2010-2020 najvýraznejšie žiadané trhom práce a pre Slovensko kľúčové. Projekt realizovala organizácia Uni2010 na základe zadania PAS v rámci iniciatívy „Prepájenie vzdelávania s potrebami trhu práce“.

Projekt „Profesie 2010-2020“ sa realizoval v dvoch hlavných fázach – po individuálnych stretnutiach s takmer 50 osobnosťami hospodárskeho a spoločenského života, malo takmer 60 respondentov (50% prekrytie) možnosť kvantifikovať navrhované profesie a koncept, ktorý vyplynul z prvej časti.

V rámci projektu bolo identifikovaných 18 profesií v rámci troch kategórií – špecialisti, „princíp plášťa kocky“ a „full service“. „Aktivátor-stratég“ je podľa respondentov považovaná za najdôležitejšiu profesiu. Medzi najvýraznejšie hodnotené profesie takisto patrili „obchodník-vzťahovák“, „profesionálny remeselník“, „procesár-superstár“ a „analytik-trendovač“.

Všetky identifikované profesie dosiahli skóre od 210% do 88% percent. Pre porovnanie 100% prestavuje fiktívnu profesiu, ktorej by respondenti priradili odpoveď „kľúčová profesia, odborník v tejto oblasti bude vždy potrebný a nevyhnutný“.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu bolo definovanie potrieb zamestnávateľov a znalostnej spoločnosti v podobe T-modelu. Ten predstavuje dôležitosť rozvoja kľúčových kompetencií (horizontálna časť písmena T) a špecializácie jednotlivca v oblasti v ktorej je prirodzene dobrý (vertikálna časť). Z tohto pohľadu slúžia identifikované profesie (aj) ako inšpirácia pre mladých ľudí pri hľadaní odpovede na otázku „čím budem?“ a nereprezentujú jediné profesie, ktoré zaručia úspešné pôsobenie resp. odporúčané kariérne smerovanie.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali respondentom prieskumu za podnetné názory a námahu, ktorú do projektu vložili. Veríme, že „Profesie 2010-2020“ odštartujú iniciatívy, ktorých cieľom je užšie prepojenie školstva na požiadavky praxe a týmto spôsobom dodajú impulz k vytvoreniu prostredia, ktoré umožňuje vytvárať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou.

Podrobné výsledky a informácie o projekte

Projekt pre PAS vypracovala:
 

Mohlo by vás zaujímať