TTIP – A Unique Opportunity for Business in Slovakia to Grow (?)

      

Dňa 14. júna 2013 dali členské krajiny EÚ mandát Európskej komisii, aby začala rokovania s USA o vytvorení zóny voľného obchodu. Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) môže priniesť obom ekonomickým veľmociam nový rozvojový impulz, posilniť hospodársky rast a zamestnanosť. Vytvorenie zóny voľného obchodu zároveň posilní pozíciu hlavnej ekonomickej zóny USA – EÚ, ktorá určuje štandardy pre celý svet.

TTIP možno podľa doteraz publikovaných analýz považovať za obrovskú príležitosť pre ďalší ekonomický rozvoj a Slovensko by nemalo pri rokovaniach o konkrétnych bodoch transatlantického partnerstva ostať v pozícii pasívneho pozorovateľa. S cieľom posilniť hlas slovenských podnikateľov a odbornej verejnosti pri rokovaniach o obsahu a finálnej podobe TTIP začala PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave realizovať osobitný projekt s názvom TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), v rámci ktorého chce diskutovať s podnikateľmi o výhodách a nevýhodách spoločného transatlantického trhu, hĺbkovo analyzovať dopady na slovenskú ekonomiku a podnikateľské prostredie, identifikovať hlavné riziká a hľadať možnosti ich minimalizácie.

Podrobnejšie informácie o projekte

 

Aktuality

6.2.2014 – Väčšina podnikateľov sa k transatlantickej dohode stavia pozitívne

Viac ako polovica podnikateľov predpokladá, že dohoda medzi Európskou úniou a USA o vytvorení spoločného trhu, ktorá sa v súčasnosti formuje v rámci rokovaní o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP), prinesie nové podnikateľské príležitosti a pomôže oživiť ekonomiku SR. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, do ktorého sa zapojilo 453 podnikateľov. Prieskum bol zrealizovaný v rámci projektu TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje PAS s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave. Dohodu o voľnom trhu vníma ako veľkú alebo miernu príležitosť 52 % respondentov. Len 11 % respondentov si myslí opak. Každý piaty podnikateľ sa k danej otázke vyjadril neutrálne, čo znamená, že v dohode TTIP nevidí ani príležitosť, ani hrozbu pre svoje podnikanie. Zvyšných 17 % respondentov sa nevedelo vyjadriť… (celý článok)

 

13.12.2013 – Tretí sektorový workshop TTIP zameraný na e-commerce a internetovú ekonomiku

Prvým rečníkom na v poradí treťom sektorovom stretnutí spoločného projektu PAS a Veľvyslanectva USA v Bratislave s názvom TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) bol Karl Cox, viceprezident pre public policy a corporate affairs spoločnosti Oracle. Na úvod spomenul známu skutočnosť, že objem obchodu medzi USA a Európskou úniou dosahuje viac ako 50 % svetového HDP. Transatlantická obchodná spolupráca zároveň predstavuje najdynamickejšiu a najväčšmi inovatívnu zložku svetovej ekonomiky. Podľa K. Coxa je v súvislosti s TTIP  v oblasti internetovej ekonomiky a e-commerce najdôležitejšie postupne dosiahnuť harmonizáciu štandardov v oblasti prístupu k digitálnemu prostrediu pre všetkých (e-accessibility), elektronického zdravotníctva (e-health), inteligentných sietí (smart grids), toku údajov (data flow), ochrany duševného vlastníctva a flexibilnejšej mobility vysokokvalifikovanej pracovnej sily. V ďalšej časti vystúpenia zdôraznil problémy, ktorým čelia nadnárodné internetové spoločnosti, keď potrebujú presunúť zamestnancov z jednej krajiny do druhej. Ide predovšetkým o kvóty na udeľovanie víz a čas ich spracovania a vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácií.

Ondrej Sočuvka zo spoločnosti Google Slovensko zdôraznil, že internet výrazným spôsobom zefektívňuje tradičné obchodné aktivity a významnou mierou prispieva k tvorbe nových pracovných miest. Ako príklad uviedol Francúzsko, kde každé zaniknuté pracovné miesto pre internet bolo nahradené v priemere 2,4 novými… (celý článok)

Fotogaléria z podujatia

 

25.11.2013 – Druhý sektorový workshop TTIP zameraný na poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP), o ktorom USA a EÚ rokujú od júla tohto roka, by mohlo byť pre obe strany prínosné aj v oblasti potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva. Na druhom sektorovom stretnutí organizovanom v rámci osobitného projektu s názvom TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave, to konštatoval Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA v SR.

Podľa jeho slov je dôležité, aby sa do diskusie a jednotlivých kôl rokovaní zapojili aj slovenskí podnikatelia a odborná verejnosť. Slovensko by nemalo pri rokovaniach, ktorých ďalšie kolo bude v decembri, ostať v pozícii pasívneho pozorovateľa, pretože z výhod, ktoré transatlantické partnerstvo prinesie, môžu profitovať aj slovenskí producenti.

Pokiaľ ide o možný vplyv TTIP na slovenský poľnohospodársky a potravinársky sektor, treba vychádzať z aktuálneho stavu, ktorý podobne ako v mnohých iných európskych krajinách charakterizuje dlhodobý pokles. Podľa Jána Kraica z Centra výskumu rastlinnej výroby z Piešťan, poľnohospodárska výroba na Slovensku klesá nielen z hľadiska objemu celkovej produkcie, ale aj obhospodarovanej plochy… (celý článok)

Fotogaléria z podujatia

 

23.10.2013 – Prvý sektorový workshop TTIP zameraný na finančné dopady

Americká obchodná komora na Slovensku a PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave organizovali pracovné raňajky, ktorých hlavnou témou bola finančná perspektíva partnerstva TTIP. Hlavným rečníkom bol Joseph Quinlan, riaditeľ pre trhové stratégie v Bank of  America Capital Management. V paneli ďalej vystúpili Elena Bryan, Senior Trade Representative pri Misii USA v EÚ, Róbert Auxt, riaditeľ Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve financií SR a Vladimír Vaňo, hlavný analytik Sberbank Europe. Diskutujúci sa zhodli na tom, že dohoda TTIP síce posilní pozíciu transatlantických finančných centier voči zvyšku sveta, no zrejme nezabezpečí dominanciu transatlantického finančného trhu voči iným finančným trhom. J. Quinlan zdôraznil skutočnosť, že veľkosť výhod, ktoré môžu jednotlivé krajiny zastrešené partnerstvom TTIP získať, bude závisieť primárne od ich schopnosti konkurovať a teda presadiť sa na rozšírenom trhu.

Fotogaléria z podujatia

 

19.9.2013 – Záznam z prvého stretnutia pri okrúhlom stole o horizontálnych otázkach TTIP

Záznam sumarizuje hlavné myšlienky, ktoré boli prezentované na podujatí dňa 12.9.2013 (prejsť na dokument).

 

13.9.2013 – Profil D. Ikensona a rozhovor o dopadoch TTIP na Slovensko

Hlavný rečník prvej diskusie pri okrúhlom stole o horizontálnych dopadoch TTIP Daniel J. Ikenson, ktorá sa konala 12.9.2013 v Bratislave, poskytol PAS krátky rozhovor o hlavných prínosoch a dopadoch dohody TTIP na Slovensko. Rozhovor bol súčasťou štvrtého čísla mesačníku euPASnewsletter a vzhľadom na jeho aktuálnosť ho osobitne zverejňujeme i na hlavnej stránke projetku TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?). Profil D. Ikenskona a rozhovor s ním si môžete prečítať tu.

 

12.9.2013 – TTIP posilní hospodársky rast a zamestnanosť na oboch kontinentoch

Vyšší hospodársky rast, rast exportu a zamestnanosti, efektívnejšia výroba a rozšírenie sortimentu pre spotrebiteľov patria k najväčším výhodám, ktoré môžu pocítiť obyvatelia SR po implementácii dohody TTIP. Zhodli sa na tom účastníci prvého stretnutia pri okrúhlom stole na tému TTIP, ktoré organizovali PAS, Veľvyslanectvo USA v Bratislave a AmCham. Hlavnými rečníkmi boli p. Judit Vanková z Odboru obchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR a Daniel J. Ikenson, riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute.

Slovensko ako malá a proexportne orientovaná členská krajina EÚ má vďaka TTIP jedinečnú príležitosť podieľať sa na všetkých výhodách, ktoré takáto dohoda prináša. Z dosiaľ publikovaných štúdií na túto tému totiž vyplýva, že predovšetkým nové členské krajiny s otvorenými ekonomikami môžu počítať s výrazným zvýšením rastu HDP (odhad pre SR sa pohybuje až na úrovni + 4 % HDP), vytvorením nových pracovných miest a prílevom zahraničných investícií. Daniel J. Ikenson, riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík z Cato Institute, v tejto súvislosti povedal: „Medzi hlavné prínosy TTIP pre krajinu, akou je Slovensko, bude určite patriť zlepšenie prístupu na svetové trhy, zväčšenie objemu dostupného zahraničného kapitálu, zníženie nákladov pre dovoz surovín a vývoz komponentov a v neposlednom rade i hlbšia integrácia do procesov medzinárodného obchodu.“

Tlačová informácia z podujatia
Prezentácia Daniela Ikensona (pdf)
Prezentácia Judit Vankovej (pdf)
Fotogaléria z podujatia

 

9.9.2013 – Diskusia o horizontálnych otázkach TTIP

Prvé pracovné stretnutie pri okrúhlom stole realizované v rámci projektu TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) sa uskutoční už tento štvrtok, 12. septembra 2013. Hlavným hosťom bude pán Daniel Ikenson z Cato Institute.

 

9.9.2013 – Predstavenie projektu veľvyslancom USA v SR Theodorom Sedgwickom a výkonným riaditeľom PAS Róbertom Kičinom (video)

 

************************************************************************************************************************
Projekt PAS realizuje vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave

Mohlo by vás zaujímať